Gallery

Zadenruilbeurs / Seed Swap

(Nederlands versie hieronder…)

The TT  seed swap

This spring the TTPermagarden is starting the sowing season with a bag full of seeds thanks to the Transition Towns seedswap. The idea of a seedswap is for people to bring their unwanted or excess seeds along to a meeting, and be able to exchange what they have a lot of for something new from someone else. Fortunately for the TTPermagarden a lot of people here are used to harvesting their own seeds from vegetables and are also interested in slightly rarer productive plants. We took along ten species from our seed harvest – everything from lupins (for nitrogen-fixing) to pumpkins. In return we selected a wide range of basic and new vegetables to try. The seed not collected at the end of the swap was donated to our project – a Godsend! Much of this will be added to the donation of seeds from the Permagarden to a local community garden project running during 2012.

Maybe a seed swap could help you or your community garden? Here are the organisers rules from the TT Vallei seed swap, so if there is no seed swap near you then you could set one up yourself, even 5 people can create a dynamic exchange. The great thing about the seed swaps is that people can give you information on how they grew the plant, how it performs in your local conditions, or, in the case of vegetables, when to harvest and how to cook it! It’s useful to take small envelopes to share out small portions of seeds in the display boxes, or you can make some for the event – see the video below!

Rules for the TTV Seed Swap 2012:

For anyone who has vegetable, herb or flower seeds, bulbs/tubers, to spare and swap. Bring your seeds in little containers and be sure to take something in which to carry your new seeds home. Also bring pen and paper to remember what new seeds you have collected. Voluntary contribution for drinks.

  • Only come if you have seeds to swap. If you don’t bring seeds, there will be nothing to swap
  • Bring and exhibit your seeds between 19:00 and 20:00. We start swapping the seeds at 20:00.
  • Write on the seed containers, plant name, species, harvest place, year of harvest, and your name.
  • To prevent disappointment, only bring those seeds that you can spare. Leave the rest at home.
  • Only take modest portions of seeds. Other people would also like to swap seeds after you have browsed.

De TT zadenruilbeurs

Mede dankzij de Transition Towns zaadenruilbeurs begint de TTPermatuin dit voorjaar het zaaiseizoen met een zak vol met zaden. Het idee van een zaadenruilbeurs is dat mensen hun ongewenste of overtollige zaden meenemen om ze vervolgens uit te wisselen. Zo kan iedereen voor iets waar ze veel van hebben iets anders kan krijgen. Nu heeft de TTPermatuin mazzel dat een hoop mensen hier hun eigen groentezaden oogsten en ook nog eens geïnteresseerd zijn in de iets zeldzamere productieve planten. We hadden 10 soorten zaden uit eigen oogst meegenomen- alles van lupinen (voor stikstofbinding) tot pompoenen. In ruil daarvoor hebben we een breed scala aan basis-en nieuwe groenten gekregen om uit te proberen. De zaden die aan het einde van de swap overgebleven waren werden aan ons project  geschonken – een godsgeschenk! Een groot deel hiervan zal worden toegevoegd aan de donatie van zaden van de Permagarden aan een lokaal gemeenschap tuin-project dat in 2012 plaatsvindt  – het Nobelveltje aan de Dolderstraat, Wageningen.

Misschien kan een zadenruilbeurs  u of uw gemeenschappelijke tuin ook helpen? Hier zijn in ieder geval de regels van de TT Vallei zaadenruilburs zoals de organisatoren die gebruikten. Dus als er bij u in de buurt geen zaadenruilbeurs is, dan kan u er zelf één opzetten Zelfs 5 personen kunnen al zorgen voor een levendige uitwisseling. Het mooie aan zaadenruilbeursen is dat mensen informatie geven over hoe de plant groeide, hoe ze presteert in uw lokale omstandigheden, of, in het geval van groenten, wanneer men ze zou moeten te oogsten en hoe ze te koken! Om kleine porties of hoeveelheden zaden uit te delen is het handig om kleine enveloppen mee te nemen (of te maken voor het evenement van oud papier) – zie hieronder de video!

TTV zaadenruilburs Huisregels 2012:

Groenten-, kruiden- of bloemenzaden en bollen/knollen. Deel je overvloed aan zaden en bollen (uit de winkel of zelf geoogst), en kom ruilen. Neem je zaden mee in bakjes en zorg dat je iets mee neemt, waar je de geruilde zaden in mee terug kan nemen. Evenals pen en papier om de nieuwe zaden eenmaal thuis uit elkaar te kunnen houden. 

  • Kom alleen als je daadwerkelijk zaden te ruilen hebt. Als je geen zaden mee neemt, heb je ook niks te ruilen.
  • Brengen en uitstallen van je zaden kan tussen 19 en 20 uur. We ruilen vanaf 20 uur.
  • Schrijf op de bakjes/zakjes die je meeneemt, de soort, herkomst, jaartal waarin geoogst, en je naam.
  • Neem om teleurstelling te voorkomen alleen de zaden mee die geruild kunnen worden, dus die op mogen. Laat de rest thuis.
  • Pak geen grote hoeveelheden zaden mee naar huis. Er zijn ook anderen die graag wat zaden willen ruilen na jou.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s