Gallery

Late sowing for winter crops/ Late uitzaai voor wintergewassen …

Chard/ Snijbeet

Now is the last chance of the season… /Nu is het de laatste kans van het seizoen…

There are a few plants you can sow late summer (August/beginning of Sept)/ Er zijn een paar planten kun je zaaien late zomer (augustus / begin van september):

Lettuce – head or cutting lettuce (you can find recommended late/cold season varieties) e.g. Frisby; Babyleaf/ kropsla, snij- en pluksla, krulsla, e.g. Frisbysla en Babyleaf
Endive – Geante Marchaire / Andijvie Geante Marchaire
Kale/ Boerenkool
Turnip greens/ Raapstelen
Radishes/ Radijs
Rocket/ Rucola
Chard/ Snijbiet

Winter crops – protected against frost/ zaaien winter groenten – maar afdekken tegen vorst:
Winter Lettuce Red Perrilla; Arctic King; Brune d’Hivre/ Winterkropsla Red Perrilla, Arctic King of Brune d’Hivre
Corn salad ‘Grote Noord Hollandse’/ Veldsla ‘Grote Noord Hollandse’
Kale ‘Red Russian’/ Kale Red Russian
Winter purslane/ Winterpostelein
Spinach/ Spinazie (scherpzaad – onder glas worden gezaaid)
Spring onion ‘Ishikura’ (cut the young foliage for salads)/ Stengelui Ishikura (loof jong gesneden wordt)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s