Agenda

Examples of activities from previous years:

JANUARY – 2012

22nd – TT Vallei Plantenzaden Ruilen/ Seed Swap, Wageningen, 19:00-22:00

(English & map below)
Locatie: Hess van Suchtelenweg (Generaal Foulkesweg), Wageningen, het is ’t gebouwtje met plat dak achter Microbiologie en voormalig Unitas, trap af naar beneden – vrijwillige bijdrage voor koffie en thee. (zie hieronder voor een locatiekaart).
Transition Town Vallei organiseert een avond waarop groenten-, kruiden- of bloemenzaden en bollen/knollen kunnen worden geruild in onze ruimte aan de Hess van Suchtelenweg. Deel je overvloed aan zaden en bollen (uit de winkel of zelf geoogst), en kom ruilen. Neem je zaden mee in bakjes en zorg dat je iets mee neemt, waar je de geruilde zaden in mee terug kan nemen. Evenals pen en papier om de nieuwe zaden eenmaal thuis uit elkaar te kunnen houden. Huisregels:
 • Brengen en uitstallen van je zaden kan op woensdagavond tussen 19 en 20 uur. We ruilen vanaf 20 uur.
 • Schrijf op de bakjes/zakjes die je meeneemt, de soort, herkomst, jaartal waarin geoogst, en evt je naam.
 • Neem om teleurstelling te voorkomen alleen de zaden mee die geruild kunnen worden, dus die op mogen. Laat de rest thuis.
 • Pak geen grote hoeveelheden zaden mee naar huis. Er zijn ook anderen die graag wat zaden willen ruilen na jou.
 • Kom alleen als je daadwerkelijk zaden te ruilen hebt. Als je geen zaden mee neemt, heb je ook niks te ruilen.

Transition Towns Vallei meeting-room location

(English) On Wednesday 22nd February, Transition Town Vallei is organising a plant seed swapping event at Hess van Suchtelenweg (off Generaal Foulkesweg, behind UNITAS) for anyone who has vegetable, herb or flower seeds, bulbs/tubers, to spare and swap. Bring your seeds in little containers and be sure to take something in which to carry your new seeds home. Also take pen and paper to remember what new seeds you have collected. Voluntary contribution for drinks.
Rules:
 • Bring and exhibit your seeds between 19:00 and 20:00. We start swapping the seeds at 20:00.
 • Write on the seed containers, plant name, species, harvest place, year of harvest, and your name if you want.
 • To prevent disappointment, only bring those seeds that you can spare. Leave the rest at home.
 • Do not take home too many seeds. Other people would also like to swap seeds after you.
 • Only come if you really have seeds to swap. If you don’t bring seeds, there will be nothing to swap for you.

23rd Lezing: Bijen en openbaar groen, Bennekom, 20:00-22:00

‘Bijen en openbaar groen: het belang van bermen, parken en plantsoenen voor de overleving van bijen’ (lezing) – Zalencentrum “De Brink”, Brinkstraat 39, Bennekom (zaal open vanaf 19:30 uur). Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME), de KNNV afdeling Wageningen e.o. en IVN-Ede.
Jaarlijkse lezing voor donateurs en andere belangstellenden met spreker Arie Koster. Arie Koster promoveerde op ecologisch groenbeheer aan de Wageningen Universiteit en was als lector stedelijke beplantingen verbonden aan Hogeschool Van Hall Larenstein. Van 1982 tot en met 1990 werkte hij bij de Adviesgroep Vegetatiebeheer die onder leiding stond van Prof. dr. Piet Zonderwijk. Bij alle adviezen werd steeds volop rekening gehouden met de insectenfauna, in het bijzonder de bloembezoekende insecten. Dit werk werd vanaf 1990 bij de Dorschkamp – later opgegaan in Instituut voor Bos en natuuronderzoek en vervolgens Alterra – voortgezet
 

JANUARY – 2012

Werkdagen/Workdays: iedere Zaterdag van/every Saturday starting 14 January , 14:00

On workdays we meet to work on the construction, planting-up and maintenance of the site design. People also work on the test-beds and we often show a visitor around.
 

8th – Wilg Knotten & Vrijwilligers Nieuwjaarsbijeenkomst / Willow Coppicing & Volunteers New Year’s Meeting, Nieuwe Kanaal 11 10:00-14:30

The regional landscape management charity Stichting Landschapsbeheer Gelderland works on maintaining the traditional landscape elements such as willow coppicing and they always need volunteers. This is an excellent opportunity to learn a new skill and find out about traditional landscape management.
De regionale Stichting Landschapsbeheer Gelderland, werkt op het behoud van de traditionele landschapselementen zoals wilgen knotten en vrijwilligers zijn altijd nodig. Dit is een uitstekende gelegenheid om een nieuwe vaardigheid te leren en te leren over traditioneel landschapsbeheer.
We knotten wilgen en elzen bij Trainingscentrum Kenkon, Nieuwe Kanaal 11 te Wageningen. Na afloop van deze werkdag toasten we op het nieuwe jaar met de traditionele Glühwein en chocolademelk met oliebollen/appelflappen. Komt allen!! Aleid van der Kolk: 0317-413584, mob. 06 10.499.451./
We are pollarding willows and alders at Trainingscentrum Kenkon, Nieuwe Kanaal 11 in Wageningen. After this we toast the New Year with the traditional mulled wine and chocolademilk with oliebollen/appelflappen. Contact:  Aleid van der Kolk: 0317-413584, Mobile. 06 10499451.
 

DECEMBER – 2011

Workdays/Werkdagen: Saturdays/Zaterdagen 3, & 10 December, 14:00 (mits geen sneeuw/unless it snows!)

On workdays we meet to work on the construction, planting-up and maintenance of the site design – a project that will continue in the winter if there is no snow but NOT between 10th December -14th January. 
 
 

3rd – Wilg Knotten/ Willow Coppicing, Viermorgenweg 2, 10:00-14:30

The regional landscape managemtnt charity Stichting Landschapsbeheer Gelderland works on maintaining traditional landscape elements such as willow pollarding and they always need volunteers. This is an excellent opportunity to learn a new skill and find out about traditional landscape management.
De regionale Stichting Landschapsbeheer Gelderland, werkt op het behoud van de traditionele landschapselementen zoals wilgen knotten en vrijwilligers zijn altijd nodig. Dit is een uitstekende gelegenheid om een nieuwe vaardigheid te leren en te leren over de traditionele landschapsbeheer.
‘We knotten wilgen en elzen aan de Viermorgenweg 2 te Bennekom achter Buurtboerderij en logeerhuis Philadelphia. Coördinatie: Henri van der Heide- 0318-437698, mob. 06 42414696./ We are pollarding willows and alders at Viermorgenweg 2 in Bennekom Area behind the farm and guest house ‘Philadelphia’. Coordination: Henri van der Heide, 0318-437698, mob. 06 42414696.
 

17th – Wilg Knotten/ Willow Coppicing, Viermorgenweg 2, 10:00-14:30

The regional landscape managemtnt charity Stichting Landschapsbeheer Gelderland works on maintaining the traditional landscape elements such as willow coppicing and they always need volunteers. This is an excellent opportunity to learn a new skill and learn about traditional landscape managment.
De regionale Stichting Landschapsbeheer Gelderland, werkt op het behoud van de traditionele landschapselementen zoals wilgen knotten en ze altijd vrijwilligers nodig. Dit is een uitstekende gelegenheid om een nieuwe vaardigheid te leren en te leren over de traditionele landschapsbeheer.
We knotten wilgen en elzen aan de Viermorgenweg 2 te Bennekom achter Buurtboerderij en logeerhuis Philadelphia. Coördinatie: Aleid van der Kolk- 0317-413584, mob. 06 10.499.451./ We are pollarding willows and alders at Viermorgenweg 2 in Bennekom Area behind the farm and guest house ‘Philadelphia’. Coordination: Aleid van der Kolk, 0317-413584, mob. 06 10499451.

NOVEMBER – 2011

Workdays: Saturdays, 14:00

On workdays we meet to work on the construction, planting-up and maintenance of the site design – a project that will continue into autumn. People also work on the test-beds and we often show a visitor around.
 
 

8th – Urban Agriculture Lecture 19:30

Part of the series of lectures organised by a group of Wageningen organisations linking WUR to the wider world, see the programme for the rest of the programme to come: Food, Farmers, and Forks: Moving beyond the crisis.
 
 

15th – Farmer’s Market, 17:30

An information market and ‘eat-in’ – meet local producers and other interested. You can find details at Stichting Boerengroep. It’s held at Kielekampsteeg 32 in Wageningen (left at first traffic lights on big road to Ede). It’s part of the series of event organised by a group of Wageningen organisations linking WUR to the wider world, see the programme for the rest of the programme to come: Food, Farmers, and Forks: Moving beyond the crisis.
 
 
 
 

OCTOBER – 2011

Workdays: Saturdays, 14:00

On workdays we meet to work on the construction, planting-up and maintenance of the site design – a project that will continue into autumn. People also work on the test-beds and we often show a visitor around.
 
 

1st – Greenhouse Day! Saturday, 11:00 until the greenhouse is UP….

We finally have a greenhouse! Now we need to dig the sunken area, make a foundation for the frame and watercatchment, then put it up. This Saturday will be ‘The Greenhouse-Raising’ (like the American settler’s barn-raising!),  we will be working on site from 11:00 a.m. onward, as well as doing some other garden jobs. So come along and join in the fun if you’re free – even if it’s for an hour or so. Bring some lunch if you come for the day!


SEPTEMBER – 2011

Workdays: Wednesdays, 19:00 & Saturdays, 14:00

On workdays we meet to work on the construction, planting-up and maintenance of the site design – a project that will continue into autumn. People also work on the test-beds and we often show a visitor around.
 
 

3rd – Pomona Forest Garden Openday, Wageningen, 16:00-19:00

Site of the Pomona bostuin/ forest garden

The official opening day of the new Edible Forest Garden at the Pomona housing area in Wageningen. This is another Transition Towns Vallei initiative and is a real community effort. Come along and celebrate!
 
 
 
 
 

4th – Nature Walk, Arboretum Belmonte, Wageningen, 14:00

Guided tour of Wageningen’s wildlife by nature group KNNV, meet at Arboretum Belmonte, the route will pass through the Arboretum and down to the river.
 
 

10th – Molenmarkt, Wageningen, 10:00-17:00

Molenmarkt

TTPermatuin will be at the Molenmarkt explaining the projects and showing some plants… The theme for the market this year is producing your own food, read more at the website below.
The market takes place around the old windmill on Harnjesweg.
http://www.molenmarktwageningen.nl/


AUGUST – 2011

Workdays: Wednesdays, 19:00 & Saturdays, 14:00

On workdays we meet to work on the construction, planting-up and maintenance of the site design – a project that will continue into autumn. People also work on the test-beds and we often show a visitor around.
 
 

31st – Pomona Forest Garden Tour, Wageningen, 18:00

Site of the Pomona bostuin/ forest garden

Esther Schoenmaker gives us a guided tour of the new Edible Forest Garden at the Pomona housing area in Wageningen. This is another Transition Towns Vallei initiative and is a real community effort. Come along and see how they are doing – a sneek peek before the official opening day on 5th September.

JULY- 2011

Wednesday workdays, 19:00

Saturday workdays, 14:00

On workdays we meet to work on the construction, planting-up and maintenance of the site design – a project that will continue into autumn. People also work on the test-beds and we often show a visitor around.


JUNE – 2011

Wednesday workdays, 19:00

The Wednesday work evening is a time when we meet to work on the construction and planting up of the site design – a project that will continue until autumn. People also work on the test-beds and often we get a visitor who has heard of the project and wants to see how things are going. We also agree on what work happens when during the rest of the week. Our Saturday afternoon meeting is more flexible for the summer season – at the moment it is ususally too hot for planting or to find it fun to do heavy work.


MAY- 2011

21st May, 13:00 (Saturday)

Visit to the Open Day at the Ommuurdetuin (Walled Garden)

A local market garden who work with organic/permaculture methods and grow a variety of perennial and heritage vegetables are having their open day this Saturday. It is close to the TT Permatuin (see map below) so we will meet anyone who wants to go in our garden at 1:00pm, and set off by bike soon after so that we are there in good time for a guided tour at 2pm. It’s a free event, with plant sales etc., more information is on the Dutch website: www.ommuurdetuin.nl/ The open day runs from 10:00 – 17:00, with another tour at 11:00, and the shop on site is now open on Wednesdays and Saturdays.
Nederlands: De Ommuurdetuin – Za 21 mei: Van 10:00 tot 17:00, vrij entrée, rondleidingen om 11:00 en 14:00. Kruiden- en groenteplantjes (o.a. sla, kool, tomaten, pompoenen) en rondleidingen door de tuinders. Kruidenthee- en azijnen, theeterras en ‘ketelsoep’.

17th May, 19:30 (Tuesday)

Project Review Meeting at the TTpermatuin:

This is a meeting for all those who have been involved with the project to get feedback and any new ideas. If you can’t make it, please feel welcome to email your thoughts and ideas to ttpermatuin@gmail.com so we don’t miss your insight. The rough order of business is:
 1. Getting reactions on the project so far
 2. What people feel they are getting/want to get from the project  
 3. Any new ideas…
 4. Who wants to be involved (and how) as the garden develops into more maintenance than construction.
 5. Can we use the garden as a base for the permaculture group to do other activities in the neighbourhood?
 6. Organising visits to other Transition Towns and permaculture projects

JUNE – 2011

Wednesday workdays, 19:00

The Wednesday work evening is a time when we meet to work on the construction and planting up of the site design – a project that will continue until autumn. People also work on the test-beds and often we get a visitor who has heard of the project and wants to see how things are going. We also agree on what work happens when during the rest of the week.


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s